คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายนฤพนธ์   บุญเสนา
ตำแหน่งครู Tel.080-7529072
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-28
20105-2103ระบบภาพ1-3-28
20105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-28
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-35
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
656 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชอ.13
656 
‹---------------------------- 20105-2103 ----------------------------›
ชอ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
656 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชอ.12
656 
‹------------------------------------- 30105-2006 -------------------------------------›
สออ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
656 
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
ชอ.21
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชอ.12
 
ชอ.12
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
656 
‹---------------------------- 2105-2110 ----------------------------›
ชอ.33
656 
‹---------------------------- 20105-2103 ----------------------------›
ชอ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
656 
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
ชอ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)