คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายไพฑูรย์   ยศเตา
ตำแหน่งครู 081-7696800
วุฒิการศึกษาวศ.บ.อุตสาหการ, บธ.ม.บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-36
3102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 31-6-37
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด0-6-26
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มชก.21
‹---------------------------------------------- 3102-2103 ----------------------------------------------›
มชก.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0009 ----------------------------›
มชก.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
มชก.21,มชก.22
‹--------- 30000-2001 ---------›
มชก.12,มชก.11
 
มชก.12,มชก.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชอ.22
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
มชก.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-9003 ----------------------------›
สชก.21
‹--------- 3102-9003 ---------›
สชก.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)