คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุรชัย   น้อยอุ่น
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาหมวดพลานามัย
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-19
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-120
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
2000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-11
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
ชฟ.17,ชฟ.18
413 
ชย.110,ชย.19
413 
ชย.111
ชย.14,ชย.13
413 
ชฟ.14,ชฟ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.15,ชย.16
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชธ.15
ชค11,ชค12
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชกว.21,ชกว.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
ชฟ.16,ชฟ.15
ชย.17,ชย.18 ชสท31
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชธ.14,ชธ.13
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชย.14
 
ชย.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.26,ชย.25
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.22,ชย.21
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชอ.11,ชอ.12
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.23,ชย.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชธ.12,ชธ.11
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชอ.14,ชอ.13
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.27,ชย.28
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)