คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวรวิทย์   คามะเชียงพิณ
ตำแหน่งครูTel.095-6637881
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
30105-2002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-315
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-26
3105-8501โครงการ 0-4-44
Homer-oom5พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
664 
สออ.12
664 
สออ.12
664 
สออ.12
664 
สออ.12
664 
สออ.12
664 
3105-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.22
664 
3105-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.22
664 
3105-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
664 
3105-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.21
664 
3105-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.21
664 
3105-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.21
664 
สออ.11
664 
สออ.11
664 
สออ.11
664 
สออ.11
664 
สออ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
664 
สออ.13
664 
สออ.13
664 
สออ.13
664 
สออ.13
664 
สออ.13
2000-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.33
2000-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.33
 
ชอ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
664 
3105-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.21
664 
3105-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.21
664 
3105-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.21
664 
3105-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มออ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
664 
ชอ.21
664 
ชอ.21
664 
ชอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)