คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวีระวัฒน์   สัตนาโค
ตำแหน่งครู 080-0062055
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-212
20105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-28
3119-2104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง2-3-35
Homer-oom5พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชก.13
662 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
‹---------------------------- 20105-2117 ----------------------------›
ชอ.21
662 
‹---------------------------- 2105-2121 ----------------------------›
ชอ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชก.15
‹--------- 2000-2006 ---------›
ชอ.34
 
ชอ.34
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
‹---------------------------- 2105-2121 ----------------------------›
ชอ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
662 
‹---------------------------- 3119-2104 ----------------------------›
สทท21
662 
สทท21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)