คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุชาติ   พุขุนทด
ตำแหน่งครู Tel 081-3606179
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20105-2007วงจรดิจิทัล1-3-216
20105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-28
3105-8001ฝึกงาน0-4-44
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
651 
‹---------------------------- 20105-2104 ----------------------------›
ชอ.21
651 
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
ชอ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
651 
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
ชอ.14
651 
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
ชอ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชอ.21,ชอ.22
 
ชอ.21,ชอ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
651 
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
ชอ.13
651 
‹---------------------------- 20105-2104 ----------------------------›
ชอ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3105-8001 ----------------------------›
สออ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)