คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20105-2008เครื่องเสียง 1-3-24
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35
20105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35
20105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
20105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  13-26-22 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
651 
‹---------------------------- 20105-2104 ----------------------------›
 นายสุชาติ พุขุนทด
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
436 
‹--------- 20000-1302 ---------›
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
662 
‹---------------------------- 20105-2117 ----------------------------›
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
436 
 น.ส.ธัญญารักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
663 
‹---------------------------- 20105-2009 ----------------------------›
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร
657 
 นายวัลลภ
‹--------- 20000-2004 ---------›
 นายสุชาติ พุขุนทด
 
 นายสุชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
654 
‹---------------------------- 20105-2008 ----------------------------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
656 
‹---------------------------- 20105-2110 ----------------------------›
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
669 
‹---------------------------- 20105-2011 ----------------------------›
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน
664 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)