คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายฉัตรชัย   โพธิ์ยา
ตำแหน่งครู Tel.093-9315604
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-24
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-212
20106-2107ไฟฟ้าในอาคาร1-3-24
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า2-3-35
2104-2107ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-24
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20106-2107 ----------------------------›
ชส.11
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
ชฟ.14
ชฟ.11,ชฟ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2107 ----------------------------›
ชฟ.35
‹------------------------------------- 2104-2009 -------------------------------------›
ชฟ.36
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.16
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
 
ชฟ.18,ชฟ.17
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
ชฟ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
ชฟ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)