คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอิทธิกร   เค้าสิม
ตำแหน่งครู โทร 083-4811743
วุฒิการศึกษาวศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-24
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า0-4-24
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง1-3-24
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-212
2104-8001ฝึกงาน0-4-48
2104-8501โครงการ0-4-44
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  40  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
442 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
‹--------- 2104-8001 ---------›
ชฟ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
ชฟ.14,ชฟ.13
442 
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.18
‹--------- 2104-8001 ---------›
ชฟ.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
ชฟ.24
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชฟ.24
 
ชฟ.24
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
ชฟ.23
442 
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
ชฟ.26
‹--------- 2104-8001 ---------›
ชฟ.34
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
ชฟ.25
442 
‹---------------------------- 2104-8501 ----------------------------›
ชฟ.35
‹--------- 2104-8001 ---------›
ชฟ.34
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)