คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.อรพรรณ   ก่องขันธ์
ตำแหน่งครู 084-9340961
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า0-4-212
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-24
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-24
20104-2116เทคนิคการจัดการพลังงาน2-0-24
2104-2107ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-24
2104-8501โครงการ0-4-44
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-8501 ----------------------------›
ชฟ.36
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
ชฟ.16
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
ชฟ.23
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชฟ.15,ชฟ.16
 
ชฟ.16,ชฟ.15
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2107 ----------------------------›
ชฟ.36
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20104-2116 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
‹--------- 20104-2116 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.16
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)