คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายบัญชร   จิตกาง
ตำแหน่งครู 099-116-3232
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-228
20104-2116เทคนิคการจัดการพลังงาน2-0-24
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
443 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.14
443 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
443 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.18
443 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
443 
ชฟ.18,ชฟ.17
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชฟ.31
 
ชฟ.31
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
‹--------- 20104-2116 ---------›
ชฟ.14,ชฟ.13
443 
‹--------- 20104-2116 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
443 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
443 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.12
443 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
ชฟ.17
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)