คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.นฤมล   ลีพฤติ
ตำแหน่งครู Tel.083-1488249
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า0-4-216
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-28
20104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-28
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
ชฟ.13
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.16,ชฟ.15
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.17
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
ชฟ.15
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชฟ.21
 
ชฟ.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.14,ชฟ.13
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.15,ชฟ.16
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
ชฟ.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)