คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุวิช   จันทรกอง
ตำแหน่งครู โทร.089-6221439
วุฒิการศึกษาค.อ.ม วิศวอุตสาหการ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกเทคนิคพื้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-28
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-218
30100-0004วัสดุช่าง2-0-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 20100-1003 ----------------------------------------------›
ชย.17
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชฟ.15,ชฟ.16
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
622 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชบ11
622 
‹--------- 30100-0004 ---------›
มชช11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชย.11
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชย.13
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชย.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)