คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุดเขต   พุกพูน
ตำแหน่งครู Tel.081-9748586
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.เครื่องกล
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-310
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี1-6-314
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30102-2003 -------------------------------------›
สชก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 3102-2004 --------------------------------------------------------›
มชก.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-2003 ----------------------------›
สชก.13
สชก.13
‹--------- 3000-2003 ---------›
มชก.22,มชก.21
 
มชก.22,มชก.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชฟ.15
 
 
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 3102-2004 --------------------------------------------------------›
มชก.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)