คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายพินิจ   บุญกว้าง
ตำแหน่งครู โทร.089-7092621
วุฒิการศึกษาศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกเทคนิคพื้้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-24
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน1-6-321
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0011 ----------------------------›
มฟก.13
‹------------------ 30100-0011 ------------------›
มฟก.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0011 ----------------------------›
มฟก.11
‹------------------ 30100-0011 ------------------›
มฟก.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0011 ----------------------------›
มฟก.15
‹--------- 30100-0011 ---------›
มฟก.15
‹--------- 3000-2004 ---------›
มบจ24
 
มบจ24
มฟก.15
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชฟ.14,ชฟ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)