คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชิษณุพงค์   เนื่องชมภู
ตำแหน่งครู โทร.085-2460162
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-314
20104-2119การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม1-3-216
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
ชฟ.24
442 
ชฟ.24
442 
ชฟ.24
442 
ชฟ.24
442 
ชฟ.23
442 
ชฟ.23
442 
ชฟ.23
442 
ชฟ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
ชฟ.21
442 
ชฟ.21
442 
ชฟ.21
442 
ชฟ.21
442 
ชฟ.22
442 
ชฟ.22
442 
ชฟ.22
442 
ชฟ.22
442 
ชฟ.22
442 
ชฟ.22
442 
ชฟ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.22 ชฟ.22 ชฟ.22 ชฟ.22 ชฟ.11,ชฟ.12 ชฟ.11,ชฟ.12
 
ชฟ.11,ชฟ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
ชฟ.12
442 
ชฟ.12
442 
ชฟ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
442 
ชฟ.21
442 
ชฟ.21
442 
ชฟ.21
442 
ชฟ.21
442 
ชฟ.21
442 
ชฟ.21
442 
ชฟ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)