คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0-6-26
20103-2008กระบวนการเชื่อม 2-0-22
20103-2112งานสี 0-6-26
20103-2110ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 0-6-26
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  10-31-20 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
‹--------- 20103-2112 ---------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
‹--------- 20103-2008 ---------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายปรีดี ศรีนาม
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายปรีดี ศรีนาม
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2112 ----------------------------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
‹--------- 20103-1001 ---------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
‹--------- 20000-2001 ---------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
 
 นายภัทรพงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
622 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายรชต คำพลแสน
‹---------------------------------------------- 20103-2110 ----------------------------------------------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายNoe Nestor Inggao
442 
 นายสุนันท์
‹---------------------------- 20103-1001 ----------------------------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)