คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.(ทวิศึกษา)31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2102-2005คณิตศาสตร์เครื่่องมือกล 2-0-22
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
2102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24
2102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48
 รวม  7-15-12 22
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
720 
‹--------- 2102-2005 ---------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
‹--------- 2102-2011 ---------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
‹--------- 2102-2011 ---------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
‹---------------------------- 2102-2010 ----------------------------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
 นายจักรพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2102-2009 ----------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
‹-------------------------------------------------------- 2102-2103 --------------------------------------------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)