คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสัตยา   อุ่นแสง
ตำแหน่งครู 092-7755795
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-28
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-22
20102-2004วัดละเอียด1-2-23
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-24
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-22
20102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-48
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-24
2102-8001ฝึกงาน0-4-44
3102-5101งานเครื่องมือกล 10-2-32
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.18 ชย.18 ชย.18 ชย.18 ชก.12 ชก.12 ชก.12
3102-5101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก (ทวิภาคี)21
3102-5101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก (ทวิภาคี)21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.21 ชก.21 ชก.21 ชก.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
2102-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
2102-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
2102-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
2102-2010 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.35
ชก.13 ชก.13
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.13
2102-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.32
2102-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.14,ชก.13 ชก.14,ชก.13 ชก.24,ชก.23 ชก.24,ชก.23 ชฟ.17 ชฟ.17 ชฟ.17 ชฟ.17
2102-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.32
2102-8001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชก.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24 ชก.24
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)