คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสัตยา   อุ่นแสง
ตำแหน่งครู 092-7755795
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษงานวิชาการประจำแผนกฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-22
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครืองมือกล 14-12-416
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-48
2102-2304ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก2-6-416
2102-8001ฝึกงาน0-4-44
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  49  ชั่วโมง  ปวช.  49  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2203 ----------------------------›
ชก.25
‹---------------------------- 2102-2203 ----------------------------›
ชก.25
‹--------- 2102-8001 ---------›
ชก.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.16
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.16
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2304 ----------------------------›
ชก.22
‹--------- 2102-2304 ---------›
ชก.22
 
‹--------- Activ-ity1 ---------›
ชก.15,ชก.16
 
ชก.15,ชก.16
‹--------- 2102-2304 ---------›
ชก.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.17
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.17
‹--------- 2102-8001 ---------›
ชก.34
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2007 ---------›
ชก.12,ชก.11
‹--------- 2102-2304 ---------›
ชก.24
‹---------------------------------------------- 2102-2304 ----------------------------------------------›
ชก.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)