คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.Mary   Damaulao
ตำแหน่งครู 094-9790328
วุฒิการศึกษาฺB4 in Eduation
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-12
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ0-2-116
 จำนวนชั่วโมงสอน  18  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชก.24,ชก.23
521 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชกว.12,ชกว.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชถ.21,ชถ.22
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชอ.22,ชอ.21
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชฟ.22,ชฟ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชฟ.23,ชฟ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชกว.21,ชกว.22
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชธ.22,ชธ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชก.22,ชก.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)