คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายธรรมนูญ   ขลิบเงิน
ตำแหน่งครู โทร.091-8632236
วุฒิการศึกษาวท.บ.ฟิสิกส์
แผนกวิชาหมวดวิทยาศาสตร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-29
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-227
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
435 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
435 
ชก.24,ชก.23
435 
ชก.22,ชก.21
435 
ชย.27,ชย.28
435 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชถ.11,ชถ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
435 
ชฟ.25,ชฟ.26
435 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชค22,ชค21
435 
ชส.21
435 
ชฟ.22,ชฟ.21
435 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชย.26,ชย.25
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
435 
‹--------- 20000-1302 ---------›
ชย.24,ชย.23
435 
‹--------- 20000-1302 ---------›
ชฟ.25,ชฟ.26
435 
‹--------- 20000-1302 ---------›
ชย.28,ชย.27
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชฟ.33
 
ชฟ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
435 
‹--------- 20000-1302 ---------›
ชก.24,ชก.23
435 
‹--------- 20000-1302 ---------›
ชส.21
435 
ชค22,ชค21
435 
‹--------- 20000-1302 ---------›
ชย.21,ชย.22
435 
ชถ.11,ชถ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
435 
‹--------- 20000-1302 ---------›
ชก.21,ชก.22
435 
ชย.24,ชย.23
435 
ชย.22,ชย.21
435 
ชฟ.11,ชฟ.12
435 
‹--------- 20000-1302 ---------›
ชฟ.22,ชฟ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)