คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุวพิชญ์   โมรา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-28
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-24
20111-2003ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล2-0-22
2102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-24
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี0-6-212
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20111-2003 ---------›
ชก.11,ชก.12
720 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชก.15
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
ชก.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2009 ----------------------------›
ชก.(ทวิศึกษา)31
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชฟ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2109 ----------------------------›
ชก.34
‹--------- 2102-2109 ---------›
ชก.34
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชก.24,ชก.23
 
ชก.23,ชก.24
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชอ.21
‹---------------------------------------------- 2102-2109 ----------------------------------------------›
ชก.35
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)