คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายนันทวุฒิ   พายุพัด
ตำแหน่งครู Tel.099-3903943
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-28
20105-2102ระบบเสียง1-3-216
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2105-8001ฝึกงาน0-4-44
2105-8501โครงการ0-4-44
Homer-oom5พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
655 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชก.14
655 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชก.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
655 
‹---------------------------- 2105-8501 ----------------------------›
ชอ.32
655 
‹---------------------------- 20105-2102 ----------------------------›
ชอ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
655 
‹---------------------------- 20105-2102 ----------------------------›
ชอ.11
‹--------- 2105-8001 ---------›
ชอ.34
‹--------- 2000-2006 ---------›
ชอ.31,ชอ.32
 
ชอ.31,ชอ.32
‹--------- 2105-8001 ---------›
ชอ.34
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
655 
‹---------------------------- 20105-2102 ----------------------------›
ชอ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
655 
‹---------------------------- 20105-2102 ----------------------------›
ชอ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)