คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.23
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20102-2010อบชุบโลหะ 1-3-24
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 2 1-3-24
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22
20102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  10-27-19 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
435 
 นายธรรมนูญ
643 
 น.ส.กานต์สิรี
643 
‹--------- 20001-2001 ---------›
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
441 
‹---------------------------- 20102-2101 ----------------------------›
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
‹--------- 20102-2102 ---------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
 
 นายสุวพิชญ์
‹--------- 20102-2102 ---------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹--------- 20000-1302 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
‹--------- 20102-2201 ---------›
 นายสัตยา อุ่นแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2203 ----------------------------›
 นายพิทูร โยธาประเสริฐ
‹---------------------------- 20102-2203 ----------------------------›
 นายพิทูร โยธาประเสริฐ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)