คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวัชระ   เบ้าเฮือง
ตำแหน่งครู โทร.0832820182
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-28
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 21-3-28
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-48
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-28
2102-8001ฝึกงาน0-4-44
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
441 
‹--------- 20102-2101 ---------›
ชก.(ทวิศึกษา)21
441 
‹--------- 20102-2101 ---------›
ชก.(ทวิศึกษา)21
‹---------------------------- 2102-2010 ----------------------------›
ชก.(ทวิศึกษา)31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
441 
‹---------------------------- 20102-2101 ----------------------------›
ชก.21,ชก.22
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชย.19
‹--------- 2102-8001 ---------›
ชก.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
ชก.23
‹--------- 20102-2102 ---------›
ชก.23
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชก.12
 
ชก.12
‹--------- 20102-2102 ---------›
ชก.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชก.14
‹--------- 2102-8001 ---------›
ชก.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2010 ----------------------------›
ชก.34
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)