คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายณัฐวุฒิ   โพธิชัย
ตำแหน่งครู โทร.091-8619836
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
20102-2004วัดละเอียด1-2-23
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-48
20111-2003ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2102-2005คณิตศาสตร์เครื่่องมือกล2-0-22
2102-2011อบชุบโลหะ1-3-24
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-34
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
720 
‹--------- 2102-2005 ---------›
ชก.(ทวิศึกษา)31
‹--------- 2102-2011 ---------›
ชก.(ทวิศึกษา)31
‹--------- 2102-2011 ---------›
ชก.(ทวิศึกษา)31
‹--------- 20111-2003 ---------›
ชก.14,ชก.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
ชก.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
720 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชก.11,ชก.12
720 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชก.14,ชก.13
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชก.35
 
ชก.35
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
ชก.22
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
ชก.22
 
 
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2002 ----------------------------›
มชก.22
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชก.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)