คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายกิตติพงษ์   รัตนวงษ์วิวัฒน์
ตำแหน่งครู Tel.081-9658037
วุฒิการศึกษาค.อ.บ./ ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-24
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-34
30102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นําคมตัดและอุปกรณ์จับยึด0-6-26
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 31-6-37
3102-2105เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม2-0-22
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชย.12
‹--------- 3102-2105 ---------›
สชก.22,สชก.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 3102-2103 --------------------------------------------------------›
มชก.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0006 ----------------------------›
มชก.12
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชก.32,ชก.31
 
ชก.31,ชก.32
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
สชก.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-9003 ----------------------------›
สชก.11
‹--------- 30102-9003 ---------›
สชก.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)