คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสิทธิ์ศักดา   ใบยา
ตำแหน่งครู โทร 081-7684811
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-22
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-328
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-24
2101-8501โครงการ0-4-44
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
ชย.19
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
ชย.19
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20101-2006 ---------›
ชย.14,ชย.13
‹--------- 20101-2101 ---------›
ชย.13
‹------------------------------------- 20101-2101 -------------------------------------›
ชย.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2008 ----------------------------›
ชย.35
 
 
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชย.13
 
ชย.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
ชย.17
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
ชย.17
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
ชย.11
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
ชย.11
‹---------------------------- 2101-8501 ----------------------------›
ชย.36
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)