คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายทวี   ไวสีแสง
ตำแหน่งครู Tel.090-3575057
วุฒิการศึกษาทล.บ.ยานยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์1-3-216
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์1-3-24
20101-2201งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม1-6-314
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์1-3-24
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
ชย.22
‹---------------------------- 2101-2110 ----------------------------›
ชย.36
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
ชย.24
‹-------------------------------------------------------- 20101-2201 --------------------------------------------------------›
ชย.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2201 ----------------------------›
ชย.25
‹--------- 20101-2201 ---------›
ชย.25
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชย.19
 
ชย.19
ชย.25
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
ชย.26
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
ชย.23
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
ชย.28
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)