คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายศักดิ์ชัย   คำพิมพา
ตำแหน่งครู Tel. 095-6689296/080-7977123
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-24
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-220
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-24
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-35
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.14
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.12
 
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20101-2006 ---------›
ชย.110,ชย.19
‹--------- 20101-2006 ---------›
ชย.111
‹------------------------------------- 2101-2005 -------------------------------------›
ชย.36,ชย.35
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.18
‹--------- 20101-2106 ---------›
ชย.24
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชย.17,ชย.18
 
ชย.18,ชย.17
‹--------- 20101-2106 ---------›
ชย.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.16
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.110
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)