คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชัชวาล   บุญประเสริฐ
ตำแหน่งครู โทร.061-9719366
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกเทคนิคพื้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-216
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-26
30100-0004วัสดุช่าง2-0-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
Homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชก.14
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชก.14
616 
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชย.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.17,ชย.18
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
624 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.16,ชย.15
‹--------- 3000-2003 ---------›
มทผ.21
 
มทผ.21
616 
‹--------- 30100-0004 ---------›
มชก.14,มชก.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
622 
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชย.11,ชย.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
622 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.14,ชย.13
622 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.110,ชย.19
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)