คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปรินทพล   กองศรีนนท์
ตำแหน่งครู โทร.0934243916
วุฒิการศึกษาวท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-37
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์1-3-28
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-212
20101-2201งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม1-6-37
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
ชย.27
‹-------------------------------------------------------- 20101-2001 --------------------------------------------------------›
ชย.26
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2106 ----------------------------›
ชย.22
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2106 ----------------------------›
ชย.27
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชย.24
 
ชย.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
ชย.21
‹-------------------------------------------------------- 20101-2201 --------------------------------------------------------›
ชย.27
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2106 ----------------------------›
ชย.26
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)