คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายนันทวุฒิ   พายุพัด
ตำแหน่งครู Tel.099-3903943
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยงานสุนย์ข้อมูล / งานทวิภาคี / งานอาคาร สถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-212
20105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-216
30105-0004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล1-3-24
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2105-8001ฝึกงาน0-4-44
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
‹---------------------------- 20105-2004 ----------------------------›
ชอ.12
653 
‹---------------------------- 20105-2004 ----------------------------›
ชอ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
‹---------------------------- 20105-2004 ----------------------------›
ชอ.14
653 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
‹---------------------------- 20105-2004 ----------------------------›
ชอ.11
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชอ.31
 
ชอ.31
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชอ.11
653 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
ชย.25
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
‹---------------------------- 30105-0004 ----------------------------›
มออ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2105-8001 ----------------------------›
ชอ.32
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)