คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปัณณทัต   ร่มสุข
ตำแหน่งครู โทร.086-0865053751
วุฒิการศึกษาคบ.อุตสาหกรรมศิลป์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-28
20103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-26
20103-2008กระบวนการเชื่อม2-0-22
20103-2109ระบบท่อระบายอากาศ1-3-24
20103-2110ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม0-6-26
20103-2203เขียนแบบโครงสร้าง1-3-24
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
2103-8001ฝึกงาน0-4-44
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชย.23
‹--------- 20103-2008 ---------›
ชช.11
ชช.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
ชอ.21
‹------------------ 2103-8001 ------------------›
ชช.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20103-1001 ---------›
ชช.11
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชช11
 
สชช11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2109 ----------------------------›
ชช.21
‹---------------------------------------------- 20103-2110 ----------------------------------------------›
ชช.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2203 ----------------------------›
ชช.21
‹---------------------------- 20103-1001 ----------------------------›
ชช.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)