คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.23
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37 7
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24 4
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24 4
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24 4
20101-2201งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม 1-6-37 7
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  9-32-19 41 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปัณณทัต ร่มสุข  นายปัณณทัต ร่มสุข  นายปัณณทัต ร่มสุข  นายปัณณทัต ร่มสุข  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม
653 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
653 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
653 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
653 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
628 
 นางนฤมล
 นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายการุณ ศิลชัย  นายการุณ ศิลชัย
 
 นายการุณ
 นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทศพร เขียวแป้  นายทศพร เขียวแป้  นายทศพร เขียวแป้  นายทศพร เขียวแป้  นายทศพร เขียวแป้  นายทศพร เขียวแป้  นายทศพร เขียวแป้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง
435 
 นายธรรมนูญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)