คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสมัย   ก้งซุย
ตำแหน่งครู Tel.081-8716611
วุฒิการศึกษาวศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า2-3-320
2104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-212
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2009 ----------------------------›
ชฟ.31
ชฟ.31
‹---------------------------- 2104-2010 ----------------------------›
ชฟ.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2009 ----------------------------›
ชฟ.32
ชฟ.32
‹---------------------------- 2104-2010 ----------------------------›
ชฟ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2010 ----------------------------›
ชฟ.34
‹--------- 3000-2002 ---------›
มฟก.14
 
มฟก.14
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2009 ----------------------------›
ชฟ.34
ชฟ.34
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2009 ----------------------------›
ชฟ.33
ชฟ.33
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)