คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสมัย   ก้งซุย
ตำแหน่งครู Tel.081-8716611
วุฒิการศึกษาวศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า1-3-24
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม1-6-328
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-0003 ----------------------------›
มฟก.13
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
มฟก.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-0003 ----------------------------›
มฟก.11
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
มฟก.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
มฟก.11
‹--------- 3000-2003 ---------›
มฟก.24
 
มฟก.24
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30104-0003 ---------›
มฟก.14
‹------------------------------------- 30104-0003 -------------------------------------›
มฟก.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-0003 ----------------------------›
มฟก.12
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
มฟก.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)