คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนดร.แหนม   กาสี
ตำแหน่งครู Tel.081-2605708
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.(ไฟฟ้า), ป.เอก ปร.ด เทคโนโลยีพลังงาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3104-2102เครื่องกลไฟฟ้า 22-3-330
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2102 ----------------------------›
มฟก.21
มฟก.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2102 ----------------------------›
มฟก.22
มฟก.22
‹------------------------------------- 3104-2102 -------------------------------------›
มฟค.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2102 ----------------------------›
มฟค.22
มฟค.22
‹--------- 3000-2002 ---------›
มฟก.16
 
มฟก.16
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2102 ----------------------------›
มฟก.24
มฟก.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2102 ----------------------------›
มฟก.23
มฟก.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)