คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม 20
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสุวิทย์
 
 นายภาคิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายปรินทพล
 
 นายทิชาชัย
 
 นายวิรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายเขมชาติ
 
 นายอาทิตย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสุดเขต
 
 นายสุดเขต
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายทวี
 
 นายไพรวัลย์
 
 นายสัตยา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)