คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปรีดี   ศรีนาม
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกเทคนิคพื้นฐาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-224
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
ชอ.11,ชอ.12
623 
ชอ.11,ชอ.12
623 
ชอ.11,ชอ.12
623 
ชอ.11,ชอ.12
ชย.19 ชย.19 ชย.19 ชย.19 ชย.19 ชย.19
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.15 ชย.15 ชย.15 ชย.15 ชย.15 ชย.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
616 
ชฟ.12,ชฟ.11
616 
ชฟ.12,ชฟ.11
สทบ.11 สทบ.11
 
สทบ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.15 ชฟ.15 ชฟ.15 ชฟ.15 ชฟ.15 ชฟ.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.14 ชย.14 ชย.14 ชย.14 ชย.14 ชย.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)