คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.ไอลดา   โคชขึง
ตำแหน่งครู โทร.087-4203576
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครืองมือกล 14-12-48
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-26
2102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-48
2102-2304ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก2-6-48
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3102-2105เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม2-0-24
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2203 ----------------------------›
ชก.26
‹---------------------------- 2102-2203 ----------------------------›
ชก.26
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.14
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
ชก.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2304 ----------------------------›
ชก.26
‹--------- 2102-2304 ---------›
ชก.26
‹--------- 3000-2002 ---------›
มชก.14
 
มชก.14
‹--------- 2102-2304 ---------›
ชก.26
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3102-2105 ---------›
สชก.22,สชก.21
‹--------- 3102-2105 ---------›
มชก.22,มชก.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2104 ----------------------------›
ชก.32
‹--------- 2102-2104 ---------›
ชก.32
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชก.15
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)