คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายภูธิต   กิติเวียงชนก
ตำแหน่งครู 087-9504705
วุฒิการศึกษาวท.บ.เครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-13
30101-0003งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนต์เบื้องต้น2-3-310
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33
30101-2105งานเกียร์อัตโนมัติ2-3-310
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3100-0102กลศาสตร์ของไหล3-0-36
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2105 ----------------------------›
สชย.14
สชย.14
‹------------------------------------- 30101-0003 -------------------------------------›
มชย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0102 ------------------›
มชย.24,มชย.23
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สชย.11,สชย.12
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชย.32
 
ชย.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
สชย.11,สชย.12
สชย.14,สชย.13
‹------------------------------------- 30101-0003 -------------------------------------›
มชย.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0102 ------------------›
มชย.22,มชย.21
สชย.(ทวิภาคี)11
‹---------------------------- 30101-2105 ----------------------------›
สชย.(ทวิภาคี)11
สชย.(ทวิภาคี)11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)