คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายภูธิต   กิติเวียงชนก
ตำแหน่งครู 087-9504705
วุฒิการศึกษาวท.บ.เครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์/ธุรการแผนก
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3101-2001งานส่งถ่ายกำลัง2-3-35
3101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-35
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-39
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์1-6-314
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3101-2003 ------------------›
สชย.24,สชย.23
‹------------------------------------- 3101-2002 -------------------------------------›
มชย.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2106 ----------------------------›
สชย.13
‹------------------ 3101-2106 ------------------›
สชย.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2001 ----------------------------›
มชย.14
มชย.14
‹--------- 2000-2004 ---------›
ชย.22
 
ชย.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3101-2003 ------------------›
มชย.24,มชย.23
‹------------------ 3101-2003 ------------------›
สชย.22,สชย.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2106 ----------------------------›
สชย.15
‹--------- 3101-2106 ---------›
สชย.15
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชย.19,ชย.18
สชย.15
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)