คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายศักดิ์ชัย   คำพิมพา
ตำแหน่งครู Tel. 095-6689296/080-7977123
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์/ธุรการแผนก
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20101-2108งานเครื่องมือกลช่างยนต์1-6-37
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-310
2101-2103งานปรับอากาศรถยนต์1-6-321
2101-8001ฝึกงาน0-4-44
Homer-oom5พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  47  ชั่วโมง  ปวช.  47  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2005 ----------------------------›
ชย.33
ชย.33
‹------------------------------------- 2101-2005 -------------------------------------›
ชย.31
ชย.36
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2108 ----------------------------›
ชย.14
‹------------------ 20101-2108 ------------------›
ชย.14
ชย.36
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2103 ----------------------------›
ชย.22
‹--------- 2101-2103 ---------›
ชย.22
‹--------- 2000-2006 ---------›
ชย.35,ชย.36
 
ชย.36,ชย.35
ชย.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2103 ----------------------------›
ชย.25
‹------------------ 2101-2103 ------------------›
ชย.25
 
 
ชย.36
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2103 ----------------------------›
ชย.24
‹--------- 2101-2103 ---------›
ชย.24
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชย.111
ชย.24 ชย.36
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)