คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุริยา   สมงาม
ตำแหน่งครู 087-9232495
วุฒิการศึกษาปทส. เทคนิคช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์1-3-216
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-22
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์1-3-24
20101-2201งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม1-6-314
2101-8001ฝึกงาน0-4-44
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  43  ชั่วโมง  ปวช.  43  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
ชย.21
‹--------- 2101-8001 ---------›
ชย.32,ชย.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
ชย.23
‹--------- 20101-2006 ---------›
ชย.11,ชย.12
‹--------- 2101-8001 ---------›
ชย.32,ชย.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2201 ----------------------------›
ชย.26
‹--------- 20101-2201 ---------›
ชย.26
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชย.22
 
ชย.22
ชย.26
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
ชย.25
‹-------------------------------------------------------- 20101-2201 --------------------------------------------------------›
ชย.28
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
ชย.25
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
ชย.27
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)