คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสุริยา   สมงาม
ตำแหน่งครู 087-9232495
วุฒิการศึกษาปทส. เทคนิคช่างยนต์
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษทวิภาคีประจำแผนก
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
2101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-320
2101-2105การขับรถยนต์1-3-212
2101-8001ฝึกงาน0-4-44
2101-8501โครงการ0-4-44
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  45  ชั่วโมง  ปวช.  45  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 2101-2004 -------------------------------------›
ชย.26
ชย.35
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2004 ----------------------------›
ชย.21
ชย.21
‹---------------------------- 2101-2105 ----------------------------›
ชย.31
ชย.35
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2105 ----------------------------›
ชย.33
‹--------- 2101-8501 ---------›
ชย.31
‹--------- Activ-ity1 ---------›
ชย.12
 
ชย.12
‹--------- 2101-8501 ---------›
ชย.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2004 ----------------------------›
ชย.24
ชย.24
‹------------------------------------- 2101-2004 -------------------------------------›
ชย.23
ชย.35
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2105 ----------------------------›
ชย.32
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชย.12
 
 
ชย.35
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)