คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสุวพิชญ์   โมรา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
2102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-212
2102-2011อบชุบโลหะ1-3-24
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี0-6-26
2102-2304ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก2-6-48
2102-8501โครงการ0-4-44
3102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี1-4-35
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  44  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2009 ----------------------------›
ชก.21
‹---------------------------- 2102-8501 ----------------------------›
ชก.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2009 ----------------------------›
ชก.23
‹------------------------------------- 3102-2003 -------------------------------------›
มชก.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2304 ----------------------------›
ชก.25
‹--------- 2102-2304 ---------›
ชก.25
 
‹--------- Activ-ity1 ---------›
ชก.13,ชก.14
 
ชก.14,ชก.13
‹--------- 2102-2304 ---------›
ชก.25
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2011 ----------------------------›
ชก.26
‹---------------------------------------------- 2102-2109 ----------------------------------------------›
ชก.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-2009 ----------------------------›
ชก.25
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชก.12,ชก.11
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)