คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายพีระยุทธ   มัฆนาโส
ตำแหน่งครู Tel.064-3265625
วุฒิการศึกษาวท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) , ป.โท ค.อ.ม. ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-330
3104-2307วิทยาการก้าวหน้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-35
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  38  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2007 ----------------------------›
มฟก.11
มฟก.11
‹------------------------------------- 3104-2307 -------------------------------------›
สฟย21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2007 ----------------------------›
มฟก.13
มฟก.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3104-2007 ------------------›
มฟก.14
‹--------- 3104-2007 ---------›
มฟก.14
‹--------- 3000-2004 ---------›
มฟก.23
 
มฟก.23
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2007 ----------------------------›
มฟก.15
มฟก.15
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
มฟก.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2007 ----------------------------›
มฟก.16
มฟก.16
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)