คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายพีระยุทธ   มัฆนาโส
ตำแหน่งครู Tel.080-0056255
วุฒิการศึกษาวท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) , ป.โท ค.อ.ม. ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-35
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-325
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-0005 ----------------------------›
มฟก.11
มฟก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2007 ----------------------------›
สฟก.22
สฟก.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3104-2007 ------------------›
สฟก.21
‹--------- 3104-2007 ---------›
สฟก.21
‹--------- 30000-2001 ---------›
มฟก.13
 
มฟก.13
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2007 ----------------------------›
สฟก.24
สฟก.24
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สฟก.25
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2007 ----------------------------›
สฟก.23
สฟก.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)