คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวีระชัย   โภคชัย
ตำแหน่งครู Tel.081-3920409
วุฒิการศึกษาป.โท บริหารการสึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30100-0005งานวัดละเอียด1-2-23
30100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-24
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 11-6-37
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3102-9002เทคนิคการอบชุมโลหะ2-3-25
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0006 ----------------------------›
มชก.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชย.110
‹------------------ 30100-0005 ------------------›
มชก.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-2003 ---------›
มชก.23
 
มชก.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30102-2001 ---------›
สชก.13
‹------------------------------------- 30102-2001 -------------------------------------›
สชก.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30100-0009 ----------------------------›
มชก.13
‹------------------------------------- 3102-9002 -------------------------------------›
มชก.22
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)