คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายวีระชัย   โภคชัย
ตำแหน่งครู Tel.081-3920409
วุฒิการศึกษาป.โท บริหารการสึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษงานซ่อมบำรุง / งานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 12-12-37
3102-2102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 21-6-37
3102-8501โครงการ 0-4-44
3102-9002เทคนิคการอบชุมโลหะ4-6-25
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด0-6-212
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  38  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2102-2002 ------------------›
ชก.24
‹---------------------------------------------- 3102-9003 ----------------------------------------------›
สชก (ทวิภาคี)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2001 ----------------------------›
มชก.14
‹------------------ 3102-2001 ------------------›
มชก.14
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-9002 ----------------------------›
สชก.22
สชก.22
‹--------- 3000-2002 ---------›
มชก.13
 
มชก.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-8501 ----------------------------›
สชก.23
‹---------------------------------------------- 3102-9003 ----------------------------------------------›
มชก.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2102 ----------------------------›
สชก.11
‹------------------ 3102-2102 ------------------›
สชก.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)