คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายภาคิน   อัศวภูมิ
ตำแหน่งครู Tel.081-0495617
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.เครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-28
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่1-6-314
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
211 
‹---------------------------- 3101-2103 ----------------------------›
สชย.21
211 
‹------------------ 3101-2103 ------------------›
สชย.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
211 
‹---------------------------- 3101-2103 ----------------------------›
สชย.23
211 
‹------------------ 3101-2103 ------------------›
สชย.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
211 
‹---------------------------- 3101-2102 ----------------------------›
สชย.22
‹--------- 3000-2002 ---------›
สชย.12
 
สชย.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
211 
‹---------------------------- 3101-2102 ----------------------------›
สชย.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
211 
‹---------------------------- 3101-2101 ----------------------------›
มชย.11
 
 
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)