คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายภาคิน   อัศวภูมิ
ตำแหน่งครู Tel.081-0495617
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.เครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์2-3-310
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่1-6-314
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2101 ----------------------------›
สชย.11
สชย.11
 
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2101 ----------------------------›
สชย.13
สชย.13
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
สชย.24,สชย.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-2003 ---------›
สชย.22
 
สชย.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2103 ----------------------------›
มชย.21
‹------------------ 3101-2103 ------------------›
มชย.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2103 ----------------------------›
มชย.23
‹------------------ 3101-2103 ------------------›
มชย.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)