คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม 10
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายศักดิ์ชัย
 
 นายศักดิ์ชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายปรีดี
 
 นายภูธิต
 
 น.ส.วสุรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายปริญญา
 
 นายปริญญา
 
 นายศักรินทร์
 
 นายชัยณรงค์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายณัฐวุฒิ
 
 นายวัขระ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายมงคล
 
 นายมงคล
 
 นายปริญญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)