คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม 10
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายคำปัน  นายธนพล  นายคำปัน  นายคำปัน
 
 นายทวีศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวงศ์นิรัน  นายวงศ์นิรัน  นายวงศ์นิรัน
 
 นายวีระชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายวงศ์นิรัน
 
 นายพีระยุทธ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายปรัชญาพล
 
 นายศักดิ์ชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายสุวพิชญ์
 
 นายสุริยา
 
 นายภูธิต
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)